Con Trai Thời Nay

Con Trai thời nay rất đểu ,100 người thì  chỉ có 30 người tốt , còn đa số là lũ đểu lừa tình các

bạn gái, nhất là mấy em thế hệ 9x , giờ con trai lừa tình rất tinh vi có nhiều thủ đoạn mà con

gái ko thể nào ngờ đc. cách đơn giản nhất đó là giả hiền lành ,giả quan tâm ,giả ngu 1 thời

gian dài thế là rồi có 1 ngày em đã mêm lòng chấp nhận anh ta, và khi đạt đc mục đích thì ok

chia tay, nên các bạn 9x ko nên yêu .cái tuổi yêu thích hợp nhất ít  bị lừa nhất là phải từ trên

22 tuổi thì tỷ lệ bị lừa tình ít hơn  và lúc đó người ta biết suy nghĩ hơn, có kinh nghiệm hơn.

nói vậy ko phải  là 9x ko đc yêu , chúng ta vẫn yêu nhưng chỉ nên yêu 50% thôi còn 50% nữa

thì đợi sau khi qua cái tuổi 22 thì yêu tiếp cũng chưa muộn.

Niêm Tin

Sao giờ tôi mất hết niềm tin vào mọi người. trẳng còn biết tim ai nữa